Regulamin korzystania z symulatora dachowania i symulatora zderzeń

Zasady w skrócie.

regulamin ikony-01

Do 18 lat z opiekunem

regulamin ikony-02

Zaakceptuj regulamin i zapisz unikatowy numer rejestracji

regulamin ikony-03

Opróżnij kieszenie

regulamin ikony-04

Ściągnij wszystko co może się odczepić np. identyfikator, broszkę.

regulamin ikony-05

Nie otwieraj drzwi!

regulamin ikony-06

Nie odpinaj pasów!

regulamin ikony-07

Stosuj się do zaleceń obsługi

regulamin ikony-08

Zrezygnuj jeżeli jesteś w ciąży lub po urazie kręgosłupa.

regulamin ikony-09

Bądź trzeźwy!

regulamin ikony-10

Zachowaj ostrożność poruszając się wokół symulatora

regulamin ikony-11

Zachęć znajomych stojących przed symulatorem do nagrania video gdy Ty jesteś w środku.

regulamin ikony-12

Baw się dobrze!

 1. Regulamin
 • określa zasady korzystania z symulatora dachowania oraz symulatora zderzenia czołowego,
 • jego znajomość oraz akceptacja są warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi,
 • rozstrzygnięcie spraw niezawartych w Regulaminie pozostaje w gestii obsługi lub dostawcy urządzenia.
 1. Usługa (udział w symulacji) ma charakter edukacyjny i przeznaczona jest dla osób, które chcą zwiększyć swoją świadomość w zakresie bezpieczeństwa.
 2. Przeciwwskazania
 • ciąża,
 • urazy kręgosłupa,
 • problemy zdrowotne utrudniające udział w usłudze.
 1. Obsługa symulatora
 • została wyznaczona przez dostawcę usługi,
 • posiada wiedzę oraz umiejętności do realizacji usługi,
 • dba o prawidłową oraz bezpieczną realizację usługi,
 • może czasowo lub trwale wstrzymać realizację usługi gdy stwierdzi zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników wynikające z wystąpienia siły wyższej, złych warunków atmosferycznych lub udziału osób trzecich,
 • może odmówić uczestnikowi udziału w usłudze w przypadku naruszenia regulaminu, zachowania agresywnego lub zagrażającego bezpieczeństwu innych uczestników,
 • nie odpowiada za rzeczy pozostawione w symulatorze oraz w jego otoczeniu.
 1. Osoba korzystająca z usługi
 • powinna mieć co najmniej 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą skorzystać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
 • dobrowolnie podejmuje decyzję o udziale w usłudze,
 • powinna wyciągnąć z kieszeni wszystkie rzeczy,
 • powinna ściągnąć rzeczy takie jak: spinka do krawata, identyfikator, broszka, łańcuszek na szyi itp.
 • proszona jest o zachowanie ostrożności podczas wchodzenia do symulatora oraz trzymanie się wskazanych przez obsługę uchwytów,
 • nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • nie może odpinać pasów,
 • nie może otwierać drzwi,
 • odpowiada za wszelkie zniszczenia wyrządzone w trakcie realizacji usługi.
 1. Niszczenie własności firmy Sunset Projekt jest zakazane i grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną.