Regulamin udziału w Pikniku Rowerowym pod nazwą Zwariowane rowery

Zasady w skrócie.

regulamin ikony-02

Zaakceptuj regulamin i zapisz unikatowy numer rejestracji

REGULAMIN IKONY-13

Załóż kask

REGULAMIN IKONY-14

Wybierz rower odpowiedni do wzrostu i wagi

regulamin ikony-10

Pedałuj bezpiecznie

REGULAMIN IKONY-15

Nie stwarzaj wypadków

regulamin ikony-07

Stosuj się do zaleceń obsługi

REGULAMIN IKONY-16

Zgłoś gdy rower jest zepsuty

REGULAMIN IKONY-17

Zrób kozackie zdjęcia

regulamin ikony-12

Baw się dobrze!

 1. Regulamin
 • Określa zasady udziału w Pikniku Rowerowym pod nazwą Zwariowane rowery,
 • Jego znajomość oraz akceptacja są warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi,
 • Rozstrzygnięcie spraw niezawartych w Regulaminie pozostaje w gestii obsługi lub dostawcy usługi.
 1. Usługa (udział w pikniku) ma charakter edukacyjny i promuje zdrowy i aktywny tryb życia.
 2. Przeciwwskazania
 • ciąża,
 • problemy zdrowotne utrudniające udział w usłudze,
 • waga przekraczająca limit dla poszczególnego roweru.
 1. Obsługa
 • została wyznaczona przez dostawcę usługi,
 • posiada wiedzę oraz umiejętności do realizacji usługi,
 • dba o prawidłową oraz bezpieczną realizację usługi,
 • nie pomaga w jeździe na rowerze, jednocześnie może zaprosić rodzica lub inną osobę do asekuracji jazdy,
 • może czasowo lub trwale wstrzymać realizację usługi gdy stwierdzi zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników wynikające z wystąpienia siły wyższej, złych warunków atmosferycznych lub udziału osób trzecich,
 • może odmówić uczestnikowi udziału w usłudze w przypadku naruszenia regulaminu, zachowania agresywnego lub zagrażającego bezpieczeństwu innych uczestników,
 • nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie realizacji usługi.
 1. Osoba korzystająca z usługi
 • powinna posiadać umiejętność jazdy na rowerze,
 • wybrać rower odpowiedni do swojego wzrostu oraz wagi,
 • powinna niezwłocznie zgłosić wszelkie usterki techniczne roweru,
 • dobrowolnie podejmuje decyzję o udziale w usłudze,
 • powinna zabezpieczyć wszystkie rzeczy przed wypadnięciem i uszkodzeniem,
 • zachowuje ostrożność podczas jazdy oraz unika sytuacji niebezpiecznych,
 • nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • odpowiada za wszelkie zniszczenia wyrządzone w trakcie realizacji usługi.
 1. Niszczenie własności firmy Sunset Projekt jest zakazane i grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną.