Regulamin udziału w Pikniku rodzinnym
Dniu bezpieczeństwa

Zasady w skrócie.

regulamin ikony-02

Zaakceptuj regulamin i zapisz unikatowy numer rejestracji

regulamin ikony-12

Aktywnie korzystaj z atrakcji, szkoleń i pokazów

REGULAMIN IKONY-17

Rób jak najwięcej zdjęć

REGULAMIN IKONY-16

Bierz udział w konkursach

REGULAMIN IKONY-13

Baw się bezpiecznie

REGULAMIN IKONY-19

Uśmiechaj się

 1. Regulamin
 • określa zasady udziału w wydarzeniu,
 • jego znajomość oraz akceptacja są warunkiem koniecznym do skorzystania z przygotowanych aktywności,
 • rozstrzygnięcie spraw niezawartych w Regulaminie pozostaje w gestii obsługi lub organizatora.
 1. Udział w wydarzeniu
 • aktywnie korzystaj z przygotowanych aktywności i konkursów,
 • poinformujemy cię o zasadach udziału w wybranych aktywnościach,
 • niektóre, aktywności mogą być nieodpowiednie dla dzieci, kobiet w ciąży, osób po przebytych urazach lub seniorów,
 • rób jak najwięcej zdjęć i dziel się nimi,
 • nie rezygnuj z udziału, zaryzykuj może będzie fajnie.
 1. Dostępność aktywności
 • staramy się dostarczyć stanowiska uniwersalne, dostępne dla jak największej ilości osób,
 • urządzenia mają swoja przepustowość i czasami mogą być kolejki,
 • może być ograniczona czasowo,
 • wybieraj aktywności odpowiednie do Twojego wieku, wzrostu oraz tężyzny fizycznej.
 1. Obsługa
 • została wyznaczona przez dostawcę usługi,
 • posiada wiedzę oraz umiejętności do realizacji usługi,
 • dba o prawidłową oraz bezpieczną realizację usługi,
 • może czasowo lub trwale wstrzymać realizację usługi gdy stwierdzi zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników wynikające z wystąpienia siły wyższej, złych warunków atmosferycznych lub udziału osób trzecich,
 • może odmówić uczestnikowi udziału w usłudze w przypadku naruszenia regulaminu, zachowania agresywnego lub zagrażającego bezpieczeństwu innych uczestników,
 • nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie realizacji usługi.
 1. Osoba korzystająca z usługi
 • dobrowolnie podejmuje decyzję o udziale w usłudze,
 • powinna zabezpieczyć wszystkie rzeczy przed wypadnięciem i uszkodzeniem,
 • zachowuje ostrożność podczas poruszania się oraz unika sytuacji niebezpiecznych,
 • nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • odpowiada za wszelkie zniszczenia wyrządzone w trakcie realizacji usługi.
 1. Niszczenie własności firmy Sunset Projekt jest zakazane i grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną.