Regulamin korzystania z usługi fotobudki

Zasady w skrócie.

REGULAMIN IKONY-18

Wybierz ulubione gadżety

REGULAMIN IKONY-19

Mocno się uśmiechaj

REGULAMIN IKONY-20

Nie udostępniamy Twojego wizerunku

REGULAMIN IKONY-22

Nie zapisujemy materiałów

REGULAMIN IKONY-23

100% prywatności

regulamin ikony-12

Baw się dobrze

 1. Regulamin
 • Określa zasady udziału w fotobudce,
 • Jego znajomość oraz akceptacja są warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi,
 • Rozstrzygnięcie spraw niezawartych w Regulaminie pozostaje w gestii obsługi lub dostawcy usługi.
 1. Usługa (skorzystanie z fotobudki) ma charakter rozrywkowy. Powstałe materiały nie są: zapisywane, gromadzone, rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.
 2. Przeciwwskazania
 • Z usługi nie powinny korzystać osoby smutne oraz marudne.
 1. Obsługa
 • została wyznaczona przez dostawcę usługi,
 • posiada wiedzę oraz umiejętności do realizacji usługi,
 • dba o prawidłową oraz bezpieczną realizację usługi,
 • dba o odpowiednie ustawienie osób korzystających,
 • może czasowo lub trwale wstrzymać realizację usługi gdy stwierdzi zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników wynikające z wystąpienia siły wyższej, złych warunków atmosferycznych lub udziału osób trzecich,
 • może odmówić uczestnikowi udziału w usłudze w przypadku naruszenia regulaminu, zachowania agresywnego lub zagrażającego bezpieczeństwu innych uczestników,
 • nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie realizacji usługi.
 1. Osoba korzystająca z usługi
 • powinna wybrać odpowiednie gadżety oraz ustawić się do nagrania,
 • nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • odpowiada za wszelkie zniszczenia wyrządzone w trakcie realizacji usługi.
 1. Niszczenie własności firmy Sunset Projekt jest zakazane i grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną.