Organizacja safety day w firmie

DZIEŃ BHP | ATRAKCJE BHP | PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA | KONKURSY BHP | EVENT I AKCJA BHP

Organizacja dnia bezpieczeństwa w firmie staje się coraz bardziej popularną formą promocji zasad BHP. Dzień poświęcony idei bezpieczeństwa pracy ewoluował od tradycyjnego szkolenia, aż do aktywnej formy wydarzenia w swej istocie przypominającej event. Wiele firm, korporacji oraz instytucji wybiera safety day jako dodatkową formę edukacji z zakresu BHP. Dzień bezpieczeństwa to szczególne wydarzenie. Jego wyjątkowość polega na połączeniu elementów edukacyjnych z atrakcyjnymi formami przekazu lub rozwiązaniami typowo eventowymi. Nie dziwi więc fakt dużej frekwencji oraz zainteresowania ze strony pracowników. Organizacja safety day to również ukoronowanie i podsumowanie działań z zakresu BHP, EHS, CSR oraz HR prowadzonych przez cały rok. Event BHP to nie nudny wykład albo suche prezentacje. Daleko szukać w jego trakcie znudzonych odbiorców. Ciekawa tematyka, atrakcyjna forma przekazu oraz elementy konkursu czy nawet team buildingu powodują, że organizacja safety day jest pożądanym punktem w kalendarzu organizacji. Ilość “atrakcji BHP” jest duża i różnorodna. Pozwalają one na skomponowanie ciekawej oferty dla pracowników. Zainicjowane w danym roku tematy kontynuowanie są w latach kolejnych. Dzięki temu powstaje spójna platforma edukacyjna kierowana przez managerów ds. BHP. Szkolenia okresowe, działania codzienne, systemy sugestii i w końcu organizacja safety day to spójne narzędzie mające na celu ochronę zdrowia pracowników.